Filtry optyczne

Filtr optyczny to urządzenie służące do kształtowania widma światła.

Działanie filtrów polega na selektywnej transmisji lub selektywnym odbijaniu promieniowania oraz jest elementem do osłabiania natężenia przechodzącego przezeń światła.  Zasada działania filtra optycznego zależy od jego rodzaju.

W filtrze optycznym absorpcyjnym jest wykorzystywane zjawisko selektywnej absorpcji światła.

Filtr krawędziowy- jak wskazuje  nazwa- krzywa spektrometru wskazuje ostre odcięcie, w miejscu, gdzie filtr absorbuje fale elektromagnetyczne krótsze niż dla niego właściwe.

Rozróżniamy dwa typy filtrów: medyczne oraz filtry komfortu.

Filtry  medyczne, to takie, które mają 100% absorbcji dla danej długości fali.

 Filtry komfortu, to takie, które częściowo przepuszczają światło niebieskie, żeby np. nie utracić możliwości widzenia i rozpoznawania   barw.

 

Zastosowanie  filtrów polega na ochronie oczu przed szkodliwym promieniowaniem oraz podnosi komfort widzenia poprzez wzmocnienie kontrastu widzianych przedmiotów.

 

Filtry medyczne mogą być wykorzystywane w zależności od rodzaju schorzeń narządu wzroku oraz indywidualnych odczuć pacjenta, używane są także do wspomagania innych pomocy optycznych, których zadaniem jest zapewnienie pacjentowi odpowiedniego powiększenia  i szerokiego, wyraźnego pola widzenia.

 

Jeśli chorujesz na:

- Degeneracje plamki żółtej; AMD - zwyrodnienie plamki żółtej;

- Jaskrę i Kataraktę;

- Retinopatię cukrzycową;

- Retinopatię pigmentową / barwnikową (RB)

- Atrofię nerwu; problemy z nerwem wzrokowym;

- Achromatopsje;

- Padaczkę fotoczułą;

- Migrenę z aurą.

Zapraszamy na dobór filtrów krawędziowych, które w znaczący sposób poprawiają jakość funkcjonowania, zwiększając kontrast, redukując olśnienia, podnosząc komfort widzenia.

Do wyboru istnieją dwa rodzaje okularów filtrujących:

- gotowe (tzw. gogle) nakładane na okulary korekcyjne

- wykonywane na indywidualne zamówienie, bez lub z uwzględnieniem korekcji wady wzroku.

 

Zapraszamy również na dobór filtrów komfortu - które częściowo przepuszczają światło niebieskie, żeby np. nie utracić możliwości widzenia i rozpoznawania barw.

 

Chrońmy swoje oczy każdego dnia.