Kim jest optometrysta

 

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także w zakresie diagnozowanie i właściwe postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

 

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

optometrysta krapkowice

 

Jego zadania zawodowe obejmują:
– badanie oczu pacjentów,  przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku, określenia charakteru i zakresu problemów oraz nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
– konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
– udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
– wykonywanie innych zadań pokrewnych.

 

Optometrysta zajmuje się bardzo dokładnym diagnozowaniem i korygowaniem wad wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, prezbiopia) z uwzględnieniem zaburzeń widzenia obuocznego (zez, heteroforia – zez ukryty) i akomodacji. Optometrysta może być również kontaktologiem, czyli zajmować się aplikacją soczewek kontaktowych. Optometrysta zauważając chorobę bądź uszkodzenie oka, skieruje nas do okulisty, bowiem sam nie zajmuje się leczeniem.

Na podstawie przeprowadzonych badań optometrysta dobierze odpowiednio dostosowane do naszych potrzeb okulary lub soczewki kontaktowe.

 

Gdzie szukać dobrego optometrysty w swojej okolicy?

Na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki :       http://www.ptoo.pl/czlonkowie-ptoo/

 

Do kogo należy się kierować ?